• 54/464-098, 70/363-9228
 • nazareti.foldes@gmail.com

  Hitvallás

  H i t v a l l á s

  A Názáreti Egyház olyan nem liberális, de nyitott evangéliumi közösség, amely a Wesley-Arminiusz-féle teológiai gondolkodásmódot követi.

  Hiszünk:
  1. az egy Istenben - az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.
  2. a Biblia teljes, tartalmi inspirációjában, és abban, hogy a teljes Szentírás tartalmazza a hithez és a keresztyén élethez szükséges összes igazságot.
  3. abban, hogy a bibliai csodák valóságos, megtörtént események.
  4. Jézus Krisztus szűztől való születésében.
  5. abban, hogy az ember bűnbe esett, és bűnben, gonoszságra való hajlammal születik.
  6. abban, hogy Krisztus engesztelő halála az egész emberiségre kiterjed.
  7. abban, hogy mindazokat, akik megbánják bűneiket és hisznek Jézus Krisztusban, Isten megigazítja, újjászüli és megszabadítja a bűn uralmától; akik viszont nem bánják meg bűneiket, örökre és reménytelenül elvesznek.
  8. abban, hogy a hívőknek az újjászületés után szükségük van teljes megszentelődésre a Jézus Krisztusba vetett hit által.
  9. abban, hogy a Szentlélek bizonyságot tesz a hívő újjászületése és teljes megszentelődése mellett.
  10. Jézus Krisztus testben való feltámadásában.
  11. Krisztus visszajövetelében, a halottak feltámadásában és az utolsó ítéletben.

   

   

   

   

   

   

   

  Alkalmaink

  Istentisztelet: Vasárnap 9.30
  Bibliaóra: Szerda 18.30
  Palánta klub: Péntek 15.00
  _______________________
  Elérhetőségek:
  Telefon: 54/464-098, 70/363-9228
  E-mail: nazareti.foldes@gmail.com

  Legfrissebb cikkek

  2015. október 22.
  2015. július 01.
  2015. július 01.

  Linkek

  Budapesti Gyülekezet
  Hajdúhadházi Gyülekezet