Igehirdetések

Igehirdetések

Bibliaóra 20-04-15

Az említett igei hivatkozások és kérdések.
Jak 5:10-11; Jób 1-3 fejezete
1Móz 37:19-28 és 39:12-20

Húsvét (online istentisztelet)

János evangéliuma 20:1-10
János nemcsak nézett, nem is csak elméleteket gyártott, hogy hol lehet Jé­zus teste, hanem megértette és felismerte Isten halálon is győztes hatalmát és hitt.

"Szomjazom" Nagypénteki áhítat

Hogy mondhatja Jézus, az élő víz forrása, hogy „szomjazom"? Vajon mit gondolna a sa­máriai asszony, ha itt állna a kereszt mellett? Mit mondanának azok, akik a kenyérszaporítás után, vagy a lombsátor ünnepen hallották Jézust? Lehet-e az élő víz forrása az, aki maga is szomjazik?

 

Bibliaóra 20-04-08

A Bibliaórán olvasott szakaszok: Mk 7:21-23; Lk 6:45; Róm 8:5-8 ApCsel 14:2; 15:24; Gal 3:1 Fil 4:8; 2Pt 3:1-2

Kérésem a következő hétre: olvasd el a Kol 3:1-17 verseit, majd írd le, hogy milyen konkrét tettekre buzdít ez a szakasz? Ha tudod, küldd el nekem.

Bibliaóra 20-04-01

A videóban elhangzott igehelyek:

Mk 13,32-37; Ef 5,1-20; Zsid 3,12; Zsid 12,25; János 17:15,17

Mosom kezeim

Pilátus kézmosását nézzük meg, amiben meglátjuk, hogy az önvédelem, az önigazság állítása nem tesz igazzá. A másokra hárítás, a felelősség alól való kibújás szándéka is zsákutca.

Miért engedi Isten?

Gyakran feltesszük a kérdést: miért engedi Isten az életünkben a nehézségeket? A videóban erre keresem a választ.

Dávid és Góliát 1.

Dávid és Góliát történetében arra figyeltünk, hogy miért vannak harcok életünkben és mit tegyünk, ha győztesen akarunk kikerülni az életünk nehéz helyzeteiből.