Igehirdetések


 
A természettudományból megismerem a teremtett világmindenség szerkezetét, al­katrészeit. A Biblia a teremő Istenről tesz bizonyságot, Isten nagysága és dicsősége ra­gyog fel benne, azt mutatja meg kicsoda Isten, milyen ez a teremtett világ és kik va­gyunk mi emberek.