• 54/464-098, 70/363-9228
 • nazareti.foldes@gmail.com
  Super User

  Super User

  2016. december 09., péntek 17:34

  Motocross gyülekezet

  Motocross gyülekezet

   

  A Názáreti Egyház vezetői összegyülekeztek a motocross versenyzőkkel és rajongókkal November 19-én az MX Messiás Vásártéren, hogy megünnepeljenek egy szokatlan szolgálatot az emberek felé, akik talán soha nem tennék be a lábukat a szokványos gyülekezeti épületbe.

  Metro Manila Kerületi Szuperintendens, Arnel Piliin, fülöp-szigeteki Mikronézia területi koordinátora, Stephen Gualberto, Ázsia-Csendes Názáreti Teológia Szeminárium Igazgatója, Bruce Oldham és Lucinda Tamayo lelkész is ott voltak az extrémsport szeretők társaságában, akik rendszeresen találkoznak Vasárnap reggelente Bibliaóra keretein belül két edzés között.

  Ezt az újfajta gyülekezeti missziót először az egykori Shell/Yamaha csapatának motocross bajnoka, Sam Tamayo találta ki pár éve. Sam, aki egy Keresztény egyetemen diplomázott és felszentelt tagja egy Názáreti Gyülekezetnek, úttörő munkát végzett egy gyülekezetben fiatalok felé a Názáreti Egyház Tatayi gyülekezetében. Ebbe a gyülekezetbe ma több száz tini és fiatal felnőtt jár minden Vasárnap. Egyik nap Isten arra hívta el, hogy készítsen egy új utat az extrémsport kedvelők számára, hogy lehetőségük nyíljon tanulni, motorozni és hallhassák az Evangéliumot.

  Lucinda Tamayo lelkész, Sam édesanyja az igehirdetésében azt mondta, hogy először nem értette Sam új misszióját. Most áldja Istent, amiért egy ilyen szokatlan missziós helyre vezette a fiát.

  Piliin vezette az alkalmat, és megosztotta a Názáreti Egyház fő hitvallásait és köszöntötte az új gyülekezetet az egész világra kiterjedő Názáreti közösségben. Az üzenete és kihívása az volt, hogy elvigyék az Evangéliumot másokhoz és továbbra is törekedjenek egy szent életre úgy, ahogy azt a Biblia tanítja.

  Miután az ünnepség véget ért, a jelenlévők felültek a motorjaikra és visszamentek gyakorolni egy közelgő versenyükre.

   

   

  Forrás

  Fordította: Ifj. Veres Gábor :-)

   

   

  2016. november 07., hétfő 07:17

  A druida papok, Luther és a sütőtök

  A kelta időkben, Észak-Franciaország és a Brit-szigetek területén október utolsó napját a ’halál istenének’ szentelték és halottkultuszt gyakoroltak. Hitük szerint a kelta év utolsó napján (október 31-én) az istenség megengedte, hogy az elhunytak lelkei visszatérjenek otthonaikba. A boszorkányoktól és a démonoktól való félelmükben nagy tüzeket gyújtottak, és áldozatokat mutattak be, hogy azok jóindulatát megnyerjék.

  A druidák, a kelták papjai a megfélemlített embereket arra kényszerítették, hogy éjfélkor adjanak nekik feláldozásra egy gyermeket. Az erre kiszemelt család ajtaja elé raktak egy kifúrt és kivilágított tököt. Ha a ház lakói nem teljesítették a kívánságot, gyilkos bosszúra számíthattak. A gyermekáldozatot óriási szalma, vagy rőzsekötegbe kötözve elevenen égették el. Szokásuk volt a keltáknak az is, hogy állatbőrökkel és állatfejekkel álcázták magukat a szellemek elijesztésére. Ajándékokat készítettek az elhunyt lelkek kiengesztelésére.

  Ezek a szokások akkor is megmaradtak, amikor a rómaiak meghódították őket. Az elpusztíthatatlannak bizonyult pogány szokás átformálása, „keresztyénesítése" érdekében a római katolikus egyház (IV. Gergely pápa) 835-ben november elsejét mindenszentek ünnepének nevezte ki, majd november másodikát a halottak napjává nyilvánította. (Mindenszentek – all hallows. Az azt megelőző este pedig az „all hallows evening". Ez rövidült le az idők során a mostani, közkeletű szóra: halloween.) A Halloween október 31-én, tehát éppen a római katolikus ünnep, a mindenszentek előtt van, mintegy demonstrálva azt, mily vékony is a választóvonal a pogány hagyományok és az egyházi gyakorlatok között.

  Amerikában a Halloweent ír bevándorlók honosították meg 1840 körül. Rémisztő arcokat faragtak tökökből, azokat belülről gyertyával világították ki, ezzel kívánták elriasztani a gonosz szellemeket. A jelmezbe öltözés is a Halloween egyik eleme. Az ünnep klasszikus figurái közé tartoznak a szellemek, boszorkányok, fekete macskák… A Halloween mára jelentős helyet foglal el az USA reklámiparában, de Európában is egyre népszerűbb.

  Napjainkban tanúi vagyunk a régi-új pogányság elterjedésének. A mai boszorkányok és varázslók épp október 31. napját tartják a legfontosabbnak, és ez az ősi kelta ünnep előestéje. Ekkor imádkoznak a halottak kelta istenéhez, az elhunytak szellemeihez, tulajdonképpen szellemidézést folytatnak. Nem gondolhatjuk, hogy ártatlan mókáról van szó. Úgy hírlik, hogy ma is vannak olyan sátánista szekták az USA-ban, amelyek erre az „ünnepre" gyermekeket rabolnak, és azokat ördögi rítusok keretében megölik. Nem csupán hátborzongató szórakozás ez tehát, hanem az okkultizmus terjesztésének kísérlete, hogy az emberek az egy, igaz Isten helyett, a tiltott démonvilág felé forduljanak hitükkel.

  A keresztényeknek mindenképpen tisztában kell lenniük a következő tényekkel: ennek a napnak a szokásai és jelképei a pogányságban és az okkultizmusban gyökereznek. A Halloween lényegében a boszorkányságnak és az okkultizmus más válfajainak egyik legnagyobb ünnepévé vált. A Halloween megünneplésében való részvétel közvetlenül is okkult tevékenységekhez vezethet, avagy ezekre nyitottá teheti az embert.

  A legérdekesebb dolog, hogy Halloween egy időpontra esik a reformáció ünnepével. A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét. A protestáns világ azért ad hálát, mert az Úristen meg akarta tisztítani egyháza népét a sokféle tévelygéstől és babonától, a hamis hit sötétsége helyett világosságot adni a szívekbe. Ahogy Pál apostol megbízatásában olvasható: „… küldtelek, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy a hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek!” (Apcsel. 26:18.)  Ingo Marx írása alapján

   

   

   

   

   

  Forrás

   

   

   

  A gyerekek és a felnőttek nem egyformák: más a test-lelki teherbíró képességük, és nem egyforma a várható következmények megítélésére való képességük és a felelősségérzetük sem. A gyereknek nem jó, ha kis felnőttként kezelik.

  Gordon (humanista pszichológus) a szülői hatalom bevetése helyett a konfiktusmegoldásnak azt a módját ajánlja, amelyben egyik fél sem veszít és egyik fél sem győz. A konfliktus megoldásának mindkettejük számára elfogadhatónak kell lennie, a konfliktust egyenlő felekként, kölcsönös megegyezéssel rendezik.

  A Biblia szemlélete szerint viszont a gyerekek és a szülők nem minden szempontból egyenlőek.

   

  A gyerekek és a szülők egyenlőek, mert…

  Egyaránt emberek vagyunk, Isten képmásának hordozói, és az emberi méltóság egyformán megillet bennünket. Isten egyenlő módon szeret és tart értékesnek bennünket. A gondolataink és érzéseink egyenlő módon fontosak Neki; egyenlő módon kell egymás gondolatait és érzéseit is fontosnak tartanunk. Egyenlő módon van jogunk az élethez, és az igazságos bánásmódhoz. Egyenlő módon van jogunk személyiségünk tiszteletben tartására is. Ilyen szempontból tehát egyenlő a gyerek és a szülő.

  Ugyanakkor a gyerekek és a felnőttek nem egyformák: máshol tartanak az életben, eltérő életkori sajátosságaik, szükségleteik és képességeik vannak. Más a test-lelki teherbíró képességük, nem egyforma pl. a várható következmények megítélésére való képességük és a felelősségérzetük sem. A gyereknek nem jó, ha kis felnőttként kezelik. Isten több felelősséget hárít azokra, akiknek többet adott, és kevesebbet vár el azoktól, akik kevesebb adottsággal rendelkeznek.

   

  A gyerekek és a szülők nem egyenlőek, mert…

  A szülők több tapasztalattal és nagyobb belátással rendelkeznek, mint a gyerekek, ezért Isten több bölcsességet, előrelátást és felelősségérzetet is vár el tőlük. Isten a szülőket bízta meg azzal, hogy gondoskodjanak a gyerekekről, szeressék őket, és azzal is, hogy az első szokások kialakításától kezdve tanítsák és vezessék a náluk fiatalabb nemzedéket. És azért, hogy eleget tudjanak tenni e felelősségteljes megbizatásnak, Isten a gyerek fölött tekintéllyel ruházta fel a szülőket.

  A tekintélygyakorlás jogának szempontjából tehát a gyerek és a szülő nem egyenlő felek Isten rendje szerint. A gyerek kötelessége annyi, hogy tisztelettudó lelkülettel engedelmeskedjen szüleinek egészen addig, amíg önállóan a saját lábára áll.

  Tiszteld apádat és anyádat, ahogyan megparancsolta neked Istened, az ÚR, hogy hosszú ideig élhess, és jó dolgod lehessen azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!
  – 5Mózes 5:16

  Isten a szülőt vonja felelősségre, ha a tekintélyével, helyzeti előnyével visszaél. Jó célra, a gyerek érdekében (a gyerek szolgálatára) adott tekintélyt a szülőnek, nem pedig arra, hogy saját kénye-kedve szerint diktátorként uralkodjon a gyerekei fölött. A szülő egyetlen célra használhatja ezt az Istentől rá ruházott jogot és kötelességet: hogy azt tegye és döntéseivel azt támogassa, ami a gyerek javát a leginkább szolgálja. A gyerek javát pedig nem mindig az szolgálja, amit szeretne. Sokszor olyasmit akar, ami veszélyes az egészségére, testi- vagy lelki épségére. A szülő dolga védelmet nyújtani a gyereknek, és ezt akkor tudja megtenni, ha elfoglalja Istentől kijelölt helyét, és engedelmeskedni tanítja a gyerekeit – saját testi-lelki épségük érdekében.

   

  A gyerek dolga Isten rendje szerint

  A Biblia nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a gyerek tisztelje a szüleit és engedelmeskedjen nekik. De még a gyermek szükő iránti tiszteletteljes és engedelmes lelkületéért is a szülő a felelős.

  Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!
  – 2Mózes 20:12 – A Tízparancsolat része

  Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. “Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: “hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.”
  – Efezus 6:1-3

  Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban.
  – Kolossé 3:20

   

  A szülő felelőssége Isten rendje szerint

  Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.
  – Efezus 6:4

  Mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket: éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.
  – 1Thesszalonika 2:11-12

  Azután: testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, hogy éljünk?
  – Zsidók 12:9

   

  Milyen családban szeretnél élni?

  Gondolj ismerős családokra. Melyik család jó hangulatú? Hol szeretik és tisztelik őszintén még a tinédzserek is a szüleiket? Hol élvezik a gyerekek és a szülők egymás társaságát? Hol jut idő, energia és kedv ahhoz, hogy együtt legyenek? Melyik az a család, amelyiknek szívesen a tagja lennél?

  Azokban a családokban szokot békés és felszabadult légkör uralkodni, ahol a szülők bensőséges kapcsolatban, és kiszámítható korlátok fenntartásával nevelik a gyerekeiket. És annak arányában, ahogy a szülők nem gyakorolják, vagy nem meghitt kapcsolatban gyakorolják Istentől kapott tekintélyüket, lesznek a gyerekek lelkiismeretlenek, arrogánsak, durvák, önzők és szemtelenek.

  Nyilvánvaló, hogy nem a tekintély eltörlése a megoldás; sokkal emberibb és célravezetőbb Isten receptje: a szeretetteljes (meghitt) és határozott (kiszámítható, megismerhető, következetes) bánásmód.

   

   

   

  Forrás

   

  A Názáreti Egyház első jurta gyülekezete – Mongólia


  Názáretis
  misszionáriusok Sunny és Lisa Um 2012-ben költöztek Darkhanba, Mongóliába. A hőmérséklet Mongólia néhány részén nagyon alacsony Novembertől Márciusig a -40 fok is előfordul. Sokan még ma is erősen szigetelt jurtákban laknak, amit a helyiek csak gers”-nek hívnak. A jurták olyan kör alakú szerkezetek, melyeket állati bőrrel és vastag szőnyegekkel fednek be. Belül egy olaj vagy fa tűzhely van, ami a fűtést szolgálja.
  A kezdeti küldetésük, azon kívül, hogy túléljék a sötét és hideg telet, az volt, hogy megtanuljanak Khalkha-ul. Azt a nyelvet, amit a mongolok 90%-a beszél. A helyi nyelv tudása nagyon fontos ahhoz, hogy embereket érjenek el egy olyan országban, ahol csak a lakosság 2%-a keresztény. Hosszú hónapokon át a vasárnapi Istentiszteleteken csak Sunny, Lisa és a lányuk volt jelent. De egy idő után elkezdték látni a szolgálatuk gyümölcsét, mikor mások is csatlakoztak hozzájuk.
  2014-ben hozzájutottak egy ingatlan hosszútávú kibérléséhez egy szegény közösségben Darkhan közelében. Sunny és Lisa megfigyelte, hogy sok
  beteg ember élt abban a közösségben. Rájöttek, hogy a betegségek okai a sekély kutak vagy sáros patakok voltak, ahonnan az emberek az ivóvizet beszerezték.
  Mongólia száraz, hideg füves legelőin a víz az egy értékes árucikk. Tehát az első projektjük az volt, hogy ássanak egy mély kutat az ingatlanon, hogy segítsenek a közösségben élő embereknek tiszta vízhez jutni.
  Hét közben, egy csekély díjat kérnek a vízért azon célból hogy karban tudják tartani a felszerelést. De vasárnap a víz ingyen van mindenki számára! Mily csodás kifejezése ez a János 7:37-nek. „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!”.


  Ahogyan megalapítottak egy kis gyülekezetet, építeniük kellett egy egyszerű helyet, ahol
  istentiszteleteket tarthattak. A közösség segítségével építettek egy jurtát. Minden vasárnap, egy csapatnyi hűséges Mongol hívő összejön a „Názáreti Egyház első jurta gyülekezetében”. Egy év múltán egy másik jurtát is építettek.
  Habár a Sunny és Lisa jelenleg a hazájukb
  an, Koreában vannak kiküldetésen, egy mongol hívő továbbra is vezeti a hívők csoportját minden vasárnap.


  Tavaly az Um család meg is vette az ingatlant, amit eddig csak béreltek. A következő lépés egy állandó, mongol stílusú épület építése, ami egy követelmény ahhoz, hogy az állam elismerje őket egyházként. Két másik misszionárius házaspár is csatlakozott hozzájuk Mongoliában, ezzel lehetővé téve a Názáreti Egyház jelenlétét Mongólia három egyik legnagyobb városában.
  Imádkozz azokért, akik azon dol
  goznak, hogy Krisztus követőkké tegyenek embereket ebben a nemzetben.

   

   

   

   

   

  Forrás

   

   

   

   

   


  2015. szeptember 02., szerda 08:45

  A New Age – keresztény szemmel

  Társadalmunkban a XX. század hatvanas évei óta egyre erőteljesebben érvényesül a New Age-ként ismert kulturális áramlat hatása. Egy modern asztrológiai felfogás szerint a következő korszakot a Vízöntő korának is nevezhetjük. Eszerint az elmúlt kétezer éves időszak, a Halak kora után, amelyben a kereszténység alakította a történelmet és a kultúrát, ma egy új korszak küszöbén állunk. Vajon mit hoz ez az új kor, és keresztényként hogyan vélekedjünk a New Age tanairól?

  Milyen lesz a New Age? 

  • Az elképzelés szerint a New Age, vagyis az új korszak békét és harmóniát hoz az egész világon. Minden megosztottság megszűnik.
  • Az új korszakban a népek egyetlen globális kultúrához csatlakoznak; globális birodalom jön létre, világkormánnyal az élen.
  • Egyetlen világvallás jön létre, amely magában foglalja és egységes egésszé ötvözi a különféle vallási és spirituális hagyományokat.
  • A korábbi patriarchális kort lágyabb, nőiesebb lelkülettől áthatott korszak követi.
  • Az ember újfajta harmóniában él majd a természettel, amelynek újra felismeri isteni természetét. Az új ökológiában fontossá válik a természet „szentsége”. A New Age felfogásában minden él és mindennek van tudata; még a víz is képes megérteni az emberi beszédet (ezt a jégkristályok alakjából vélik látni).
  • Nem lesznek dogmák, nem lesz abszolút igazság, mindenki „a maga igazságát” követi.
  • Az új korszak keretei között az ősi ezoterikus eszmék és eljárások mindenki számára elérhetővé válnak.
  • A felvilágosodás racionális, intellektuális gondolkodásmódját olyan szemléletmód váltja fel, amelyben az intuíció és az érzelmek játsszák a főszerepet.
  • A New Age jelképe a szivárvány, amelyben a spektrum valamennyi színe egyesül.

  Isten- és emberkép 

  • A New Age gondolkodóinak istenképe panteisztikus. Magát a világegyetemet isteni természetűnek tartják. Az isteni világegyetemen belül minden létező egy.
  • A Földet élőlénynek tekintik; a rajta élő emberek olyanok, mint „Gaia” testének sejtjei.
  • A New Age az „új ember”, a felvilágosult, saját istenségét felismerő ember eszményét hirdeti.
  • Minél több ember eszmél rá isteni természetére és lép szellemi kapcsolatra a többiekkel, annál hamarabb beköszönt az új korszak.
  • A New Age szellemi környezetében sokan hisznek a reinkarnációban. Az ember számos újjászületése során isteni szuperemberré fejlődik.
  • A New Age nem vallás, hanem szinkretista mozgalom, amelyben a legkülönfélébb vallási elemek keverednek és ötvöződnek. A keleti hitvilág, a buddhizmus, a taoizmus, a hinduizmus mellett meghatározói az indiai vallások, a sámánizmus, a gnózis, a kabbala és számos más eszmerendszer. A New Age-ben a kereszténység előtti Európa valamennyi pogány hagyománya újjáéled.

  Ki áll a New Age-es áramlatok mögött? 

  • Az eljövendő aranykor gondolata nem új, már az ókorban ismert volt.
  • A modern New Age mozgalom indulásában meghatározó szerepet játszott  a Helena Petrovna Blavatsky által 1875-ben alapított teozófiai társaság, melynek akkori irányelvei máig hatnak.
  • A teozófiai társaság és más, hasonló csoportok célja a társadalom New Age-es eszmék szerinti átalakítása volt.  E több évtizedesnek szánt folyamat során észrevétlenül kívánták New Age-es eszmeiséggel átitatni a társadalmat, hogy végül ez legyen az általánosan elfogadott világnézet.
  • A New Age-es környezetre jellemző, hogy az említett eszmeiségen alapuló és azt közvetítő tevékenységeket alkalmazzák és terjesztik. (Ez a mindennapi élet valamennyi területén, a gyógyászat, a munka, a nevelés, a szabadidő vonatkozásában egyaránt megfigyelhető, ld. tajcsi, csikung, mandalák, homeopátia, Bach-virágterápia, drágakő-terápia, kineziológia, transzcendentális meditáció, jóga, zen, reiki stb.)
  • A New Age fontos képviselői: Marilyn Ferguson, Fritjof Capra, Ken Wilbur, David Spangler.

  A New Age és a kereszténység

  • A kereszténység intézményesült formája nem kap helyet a New Age-es gondolkodásban, mivel az elutasítja, hogy bármely vallás dogmatikusan az igazság igényével lépjen fel.
  • Keresztény ember nem hihet egy eljövendő új korszakban, hiszen hite szerint Jézus Krisztusban beteljesült az idő. A keresztény ember tudja, hogy a „végső időben” él, és egyedül a történelem beteljesedését várja, amely Krisztus második eljövetelével valósul meg.
  • A New Age egyrészt visszatér a régi, önmegváltást hirdető gnosztikus eszmékhez, másrészt  igyekszik kiüresíteni a kereszténységet, mivel a különféle vallások és kultuszok keveredését szorgalmazza. Ma a keresztények közül nem kevesen esnek e szellemi irányzat áldozatául.
  • A keresztény ember nem próbál lelkileg felemelkedni az istenihez, mivel Istenben hisz, aki Jézus Krisztusban leszállt közénk.
  • A keresztény ember nem a különféle spirituális technikák általi önmegváltásban, hanem a Krisztus keresztje által történt és ajándékként kapott megváltásban hisz.
  • A keresztény ember hite szerint a teremtő Isten és teremtményei között áthidalhatatlan különbség van. Az ember legfőbb célja nem az, hogy isteni képességeket fejlesszen ki magában, hanem hogy megélje a tökéletes szeretet teljességét. A keresztény ember tudja, hogy örök szeretetközösségre hivatott.
  • A keresztény ember nem érthet egyet a vallás relativista felfogásával, hiszen az Egyetlen mellett kötelezte el magát, aki azt mondta: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” (Jn 14,6)

   

   

  Forrás

   

   

   

  2015. szeptember 02., szerda 08:32

  Keresztény vagy ezoterikus? – Tíz kritérium

  Keresztény vagy ezoterikus? – Tíz kritérium

  A New Age megtévesztő köntösben kínálja portékáit. A tisztánlátásban segít az alábbi tíz kérdés.

  A New Age alattomosan rombolja a krisztusi hitet. Ezoterikus módszerei univerzális harmóniát, energiával töltődést, lelki békét, egészséget, tudást, sikert ígérnek. Nem csoda, hogy sokan próbálkoznak velük. Talán csak évekkel később, a súlyos pszichikai és egyéb következményeket megtapasztalva döbbennek rá, hogy a világosnak vélt utak sötétségbe vezetnek.

  Krisztus mai tanítványainak tudniuk kell, hogy a New Age, az ezotéria összeegyeztethetetlen a keresztény hittel. Fontos, hogy meg tudják állapítani, hogy valamely jelenség – tevékenység, tanfolyam, kulturális termék, gyógymód stb. – a New Age világképéből vagy a keresztény szemléletből táplálkozik-e. A tisztánlátásban segít az alábbi tíz kérdés.

  1. Isten egy olyan lény, akivel kapcsolatba léphetünk (keresztény), vagy valami, amit felhasználhatunk, esetleg egy erő, amit igába foghatunk (New Age)?

  A New Age istene egy személytelen energia, valójában a kozmosz egy részleges kiterjedése vagy alkotórésze; és ebben az értelemben a világ életereje vagy lelke. Az istenség minden létezőben megtalálható, kezdve az ásványvilág legalacsonyabb rendű kristályaitól egészen a Galaktikus Istenig.

  Ez nagyon eltér az Istenről alkotott keresztény felfogástól, mely szerint ő alkotta az eget és földet, és minden személyes életnek ő a forrása. Isten önmagában véve személyes valóság, ő Atya, Fiú és Szentlélek, aki azért teremtette a mindenséget, hogy életközösségéből részt adjon a teremtett személyeknek.

  2. Csak egy Jézus Krisztus van (keresztény), vagy Krisztusok ezrei (New Age)?

  Jézus Krisztust a New Age irodalma gyakran mutatja be úgy, mint egyet a sok bölcs vagy beavatott közül. A keresztény hit szerint ő az Isten Fia, a názáreti Jézus, akiről az evangéliumok beszélnek, Mária fia és Isten egyszülött Fia, valóságos ember és valóságos Isten.

  3. Az ember: egyetlen egyetemes lény van (New Age), vagy sok egyén (keresztény)?

  A New Age gondolkodását és gyakorlatát áthatja a holizmus gondolata. Eszerint az önálló létezők – így az emberek is – egy nagyobb valóság részei, amely több, mint alkotóelemei összessége. Az igazi veszély a holisztikus paradigma. A New Age gondolkodás egy totalitárius egységen alapul, és ezért veszélyes.

  A keresztény megközelítés szerint Isten minden férfit és nőt egyedinek teremtett, saját képére és hasonlatosságára. Vagyis emberi „teljességünket” nem a kozmosszal való holisztikus egyesüléssel érjük el. Az emberi személy olyan misztérium, amely csak Jézus Krisztusban tárul fel, és hitelesen emberivé igazán csak a Krisztussal való kapcsolatában lesz a Szentlélek ajándéka által.

  4. Mi váltjuk meg magunkat (New Age), vagy a megváltás Isten ingyenes ajándéka (keresztény)?

  Megváltásunk a magunk tetteivel történik, ahogy ez gyakran szerepel a New Age magyarázatokban, vagy Isten szeretete által? A keresztények számára a megváltás azon múlik, hogy részesülünk-e Krisztus kínszenvedéséből, halálából és feltámadásából, és hogy közvetlen személyes kapcsolatban vagyunk-e Istennel, nem pedig hogy alkalmazunk-e valamiféle technikát. Az emberi léthelyzetet – melyre az eredeti bűn és a személyes bűn rányomja a bélyegét – csak Isten cselekvése hozhatja helyre: a bűn Isten elleni sértés, és csak ő tud kiengesztelni minket magával.

  5. Az igazságot mi találjuk fel (New Age), vagy befogadjuk (keresztény)?

  A New Age-ben az igazság mércéi a jó rezgések, a kozmikus megfelelések, a harmónia és extázis, általában a kellemes élmények. Lényege, hogy mindenki a maga igazságát találja meg benne, és ennek fokmérője, hogy jól érezzük-e magunkat. A vallás és az etikai kérdések megítélése így kinek-kinek az érzéseitől és tapasztalataitól függ.

  A keresztény tanítás szerint Jézus Krisztus „az út, az igazság és az élet”. Követőitől azt kéri, hogy egész életüket nyissák meg előtte és értékei előtt, vagyis egy objektív követelményrendszer előtt, amely része a végső soron mindenki által megismerhető objektív valóságnak.

  6. Imádság és meditáció: magunkban beszélünk (New Age), vagy Istenhez (keresztény)?

  A pszichológia és a spiritualitás összetévesztésének tendenciája miatt kénytelenek vagyunk szóvá tenni, hogy a használatos meditációs technikák közül sok nem imádság. Gyakran jó előkészítései az imádságnak, de nem többek, még akkor sem, ha kellemesebb belső állapotra vagy testi kényelemérzetre vezetnek el.

  A keresztény imádság ezzel szemben kettős irányultságú: magában foglalja a befelé fordulást, de alapvetően egy találkozás Istennel. A keresztény misztika egyáltalán nem pusztán emberi erőfeszítés, hanem lényegileg párbeszéd, és „a megtérés alapmagatartása foglaltatik benne, amely kilépés az én-ből az isteni Te felé” .

  7. Engedünk a kísértésnek, hogy tagadjuk a bűnt (New Age), vagy elfogadjuk létezését (keresztény)?

  A New Age-ben nincs igazi bűnfogalom, hanem csak tökéletlen tudást ismer; ez megvilágosodást tesz szükségessé, amelyet megfelelő pszichofizikai technikákkal érhetünk el. A New Age tevékenységek résztvevőinek nem mondják meg, hogy mit kell hinni, mit kell tenni vagy nem tenni, hanem: „Ezer útja van a belső valóság felkutatásának. Haladj abba az irányba, amerre intelligenciád és intuíciód vezet téged. Bízz önmagadban.”

  A keresztény felfogásban a bűn visszaélés azzal a szabadsággal, melyet Isten a teremtett személyeknek ajándékoz azért, hogy szeretni tudják őt és egymást. A bűn az értelem, az igazság és a helyes lelkiismeret elleni rossz cselekedet; az Isten és a felebarát iránti igaz szeretet hiányossága. Megsebzi az ember természetét és támadja az emberi szolidaritást. A bűn tehát ’önszeretet egészen Isten megvetéséig’.

  8. A szenvedés és a halál elutasítására (New Age) vagy elfogadására (keresztény) kapunk biztatást?

  Egyes New Age szerzők úgy vélekednek a szenvedésről, hogy azt mi okozzuk magunknak, vagy a rossz karma, vagy legalábbis a kudarc, hogy igába fogjuk a magunk erőforrásait. A reinkarnációt gyakran tekintik szükséges elemnek a lelki előrehaladásban, egy szakasznak az egyre haladó spirituális evolúcióban, amely születésünk előtt kezdődött és halálunk után is folytatódik. A reinkarnáció összeegyeztethetetlen azzal a keresztény hittel, hogy az emberi személy egy különálló lény, aki egyetlen életet él, melyért teljes mértékben felelős.

  A Megváltó az ember helyett s az emberért szenvedett. Minden egyes ember részesül a megváltásban. S mindenki meghívást kapott arra is, hogy részt vállaljon a szenvedésből, amely révén minden emberi szenvedés is megváltást nyert. Krisztus, midőn szenvedése által megváltotta az embert, vele együtt a szenvedést is a megváltás szintjére emelte. Így az emberek a maguk szenvedésével együtt Krisztus megváltó szenvedéséből is részt kaphatnak.

  9. A társadalmi elkötelezettségtől elhúzódni kell (New Age), vagy keresni lehetőségét (keresztény)?

  A New Age nagy része nem csinál titkot abból, hogy a saját érdekeit akarja előmozdítani. Az egyén beolvadása a kozmikus énbe, a különbség és ellentét viszonylagossá tétele vagy eltörlése a kozmikus harmóniában – elfogadhatatlan a kereszténység számára. Ahol igazi szeretet van, ott egy tőlünk különböző másik személynek is lennie kell. A hiteles keresztény az egységet abban a képességben és szabadságban keresi, hogy a másik igent vagy nemet mond a szeretet ajándékára. A kereszténység az egységet a communio, a közösség értelmében fogja fel.

  10. Jövőnket a csillagok rejtik (New Age), vagy közreműködhetünk épülésében (keresztény)?

  A New Age hívei szerint a felderengő New Age korában tökéletes, androgín (hímnős) lények fognak élni, akik teljesen uralják majd a természet kozmikus törvényeit. E forgatókönyv szerint a kereszténységet el kell törölni, hogy átadja helyét a globális vallásnak és az új világrendnek.

  Az asztrológia nem tudomány, hanem ősi hitrendszer; a keresztények nem hisznek asztrológiai korszakokban. A keresztények „új korszaka” 2000 évvel ezelőtt kezdődött el Krisztus születésével, aki Isten megtestesült Igéje. A keresztények az éberség szüntelen állapotában vannak, és készen állnak az utolsó napokra, amikor Krisztus újra eljön.

   

   

  Forrás

   

   

   

  2015. szeptember 02., szerda 07:59

  Miért maradnak el a férfiak a gyülekezetekből?

  Miért mennek el a férfiak a gyülekezetből? Mert már nem 1850-et írunk. 

  Utazz vissza velem az időben a vidéki Iowa-ba (USA egyik tagállama - ford.). 1850-et írunk. Had mutassam be Clem-et , a szegény farmert, aki a drága földből kaparja össze a megélhetését 7 mérföldre nyugatra Cedar Rapids-tól (népesség 1700 fő). Clem heti 6 napot tölt a földeken, gondozva az állatait és javítgatva mindent, ami elromlik. Napi 13 órát dolgozik az agyzsibbasztó „menetrendben”, főleg egyedül a saját gondolataival. De vasárnap megváltozik a napi rutin. Magára ölti egyetlen öltönyét, befogja a legjobb lovát a szekér elé és elviszi a családját a faluban levő templomba.

  Clem imádja a gyülekezetet, mivel annyira különbözik a mindennapi életétől. Egész héten csak ilyenkor hall zenét. A magányából végre kiléphet, amire kifejezetten szüksége van, hogy találkozzon a barátaival és üdvözölhessék egymást. 30 értékes percig hallgathatja a prédikációt - az egyetlen információforrást, amit hallhat egész héten.

  Ahogy Clem visszatér a farmra, átbeszéli a családjával az istentiszteleten hallottakat. Egész héten a pásztor szavain töpreng. Amikor nem ezen elmélkedik, akkor himnuszokat hümmög, hogy kicsit feldobja a mindennapi taposómalmát. És a lelke is felderül, amikor felidézi magában a vasárnapi beszélgetéseket. A gyülekezet roppantul hatalmas erő Clem életében, mivel pont azt a 3 dolgot adja neki, amire szüksége van: zene, gondolatok (eszmék) és szocializáció - dolgok, amiket sehol máshol nem kaphat meg.

  Most ugorjunk 2014-be

  Clem ük-ük unokája Carl Des Moines-ben (népesség 206 ezer fő), Iowában lakik. Carl életét átmossa a zene, a gondolatok (eszmék) és a szocializáció. Carl mindenhol hallja a zenét - a szobájában, a kocsiban, a boltban, ez harsog a rádiójából, a TV-jéből, még a telefonján is. Zene az élete. Mindenhol és mindig zenét hall, ráadásul szinte ingyen.

  Carl minden áldott nap újabb és újabb eszmékkel, gondolatokkal bombázzák a hirdetéseken és a médián keresztül. És ha ez nem volna elég, Carl az online újságok és magazinok millióit olvashatja és nézheti a megannyi órányi ingyen videót a Youtube-on. Carl-nak mondhatjuk, hogy több százezer információs csatorna áll a rendelkezésére és ez a szám naponta bővül.

  Ráadásul sosincs elválasztva a barátaitól a közösségi médiáknak, a blogoknak, a Facebooknak, az Instagramnak köszönhető üzenetek miatt. Carl egész nap emberekkel van körül véve: a munkahelyén, vagy egy kávézóban, sporteseményen vagy egy bevásárló központban.

  A nagyapa, Clem egy információs sivatagban élt. 1850-ben igen nagy erőfeszítésbe tellett hozzáférni a zenéhez, az új gondolatokhoz és a közösségi élethez. Ehhez képest Carl, az unoka egy információs és szocializációs esőerdőben él. Soha az életben nem lesz képes arra, hogy akár az 1%-át feldolgozza annak a zenének, gondolatnak és szociális lehetőségnek, ami a rendelkezésére áll.

  Érdekes módon a gyülekezet nem veszi észre ezeket a változásokat. Közösségek úgy viselkednek, mintha az emberek még mindig egy információs és szociális sivatagban élnének. Összerakunk hetente egy előadást egy kis zenével, kis szellemi információval és egy kis könnyed beszélgetési lehetőséggel előtte és utána, majd azt mondjuk magunknak, hogy milyen jó munkát végeztünk.

  Floppy lemezeket árulunk egy olyan korban, ahol 64Gbyte-os tabletek vannak. (ford.: a tabletek tároló kapacitása kb. 45-60 ezerszer nagyobb)

  Néhány gyülekezet úgy reagált erre, hogy az „előadás” minőségét növelte. Jobb zenével, kifinomultabb megvilágítással és hangzással. Divatos és releváns prédikációkkal. Közösségi csoportokkal és Biblia tanulmányozással.

  Amit nem veszünk észre, hogy hiába fejlesztjük a modellünket, ha az még így is Clem nagypapa szükségleteire válaszol. 1850-ben a termékünk teljesen egyedi volt. Senki más nem kínálta azt, amit a gyülekezet adott. De 2014-ben mindenki ugyanazokat a dolgokat ajánlja, mint mi csak jobban, gyorsabban és olcsóbban.

  Monológ prédikációkat adunk egy olyan világban, ami át van itatva a multimédiával. Heti egy énekelgetést ajánlunk egy olyan világban, ami mindenhol professzionális zenét nyújt. Könnyed és felületes beszélgetéseket adunk egy olyan világban, ami több millió üzenetet és posztot ( ford.: rövid szöveges bejegyzés) kínál minden héten.

  Ráadásul még nehezen elérhetővé is tesszük a termékünket. Ugyanis vasárnap délelőttönként találkozunk, a férfiaknak az egész hétvégéjüket fel kell adni, hogy elmenjenek egy épületbe, hogy megkapják, amit mi ajánlunk nekik. Közben a konkurencia 24 órában kínálja a zenét, gondolatokat és a közösséget, mindezt csak pár koppintásra egy érintőképernyőn.

  A férfiak nagyon praktikus teremtmények. A szükségleteinket a legegyszerűbb módon töltjük be, a legkényelmesebb módon. Ha a srácok megkaphatják úgy a zenéjüket és a többi dolgot anélkül, hogy elmenjenek egy heti alkalomra, akkor azt fogják tenni.

  MÉG MINDIG SZÜKSÉG VAN A GYÜLEKEZETEKRE?

  A gyülekezetnek van még valamije, amit tud ajánlani a mai világban élő férfiak számára? Igen.

  A férfiaknak még mindig szükségük van Jézusra. Még mindig szükségük van szeretetre, törődésre, megbocsátásra, üdvösségre és békességre. Szükségük van rá, hogy meghallgassák és megértsék őket. Szükségük van rá, hogy elfogadják őket, hogy aztán igazi kihívásokkal kerüljenek szembe.

  Még mindig nálunk van az, amiért a világ áhítozik. De az, ahogyan a Jó hírt eljuttatjuk hozzájuk változnia kell.

  A kérdés az, hogyan tudják a mostani közösségek a fókuszpontjukat áttenni az információ átadásról arra, hogy szeressék az embereket? Hogyan tud a gyülekezet új, hatékonyabb módokon megnyilvánulni, hogy szeresse az embereket?

  Az angol eredeti itt olvasható. Fordítás: Jóföldi Barna

  Forrás

  Végeztem egy internetes felmérést, amelyben megkérdeztem ezeket a „csak egy alkalomra ellátogató” vendégeket, miért választják a távolmaradást? Miközben számos problémával magam is tisztában voltam, el kell ismerjem, néhány válasz igencsak meglepett. Bár ez a felmérés nem tudományos alapossággal készült, az eredmény mégis nagyon elgondolkodtató. Az alábbiakban az adott válaszok (csökkenő) gyakorisági sorrendjében felsorolom a távolmaradásra adott 10 leggyakoribb indokot:

  1. Az „álljatok fel és üdvözöljétek a körülöttetek lévőket” felhívás

  Két okból is ez az indok lepett meg a legjobban. Először is, hogy milyen sok vendég érzi kellemetlenül magát ilyenkor. Másodszor, hogy ez volt a leggyakrabban adott válasz.

  2. Barátságtalan gyülekezeti tagok

  A fenti válasz nem ért váratlanul. A meglepetés azon érdeklődők magas száma volt, akik a válaszaikban az erőltetett kedvességet említették. Más szavakkal, a vendégek érezték, hogy néhányan a gyülekezet tagjai közül csak színlelték a kedvességet. (Fontos tudnunk, ahogy Timothy Keller írja: Az emberek nem barátságos gyülekezetet, hanem barátokat keresnek. A szerk.)

  3. Veszélyes és piszkos gyermektermek

  A fenti válasz váltotta ki bennem a legnagyobb érzelmi reakciókat. Ha a gyülekezeted a gyermekeket nem kezeli magas prioritással, ne számíts rá, hogy a fiatal családok eljönnek.

  4. Nem voltak információk kifüggesztve

  Ha a gyülekezetedben nincs egy tiszta és világos hely, ahol információkat lehet kapni, valószínűleg a felére csökkented egy érdeklődő visszatérésének esélyét. Szintén kellene legyen valaki, aki köszönti a vendégeket és információkkal látja el őket, például ezen a helyen.

  5. Gyenge internetes megjelenés

  A legtöbb érdeklődő felmegy a gyülekezet honlapjára, mielőtt egyáltalán betenné a lábát. Még akkor is, ha valaki személyesen elmegy, miután látott egy rossz honlapot, azt már rögtön egy előítéletekkel teli perspektívából teszi. A két legkevésbé nélkülözhető dolog, amit egy vendég látni akar egy gyülekezeti honlapon, az az összejövetel pontos címe és ideje, de ez még csak a legszükségesebb.

  6. Szegényes feliratok

  Ha már heteket töltöttél el egy gyülekezetben, régen megtanultad, mi hol van. Sohasem lesz már szükséged a jelzésekre. De a vendégeknek igen. És könnyen idegessé válnak, amikor sehol sem találják ezeket.

  7. Belterjes egyházi nyelvezet

  A legtöbb válaszadó nem képes a teológiai nyelvezetet ugyanúgy használni, ahogy csak a gyülekezet tagjai tudják. A kedvencem, amit válaszként kaptam, ez volt: „A VMU találkozni fog a CLC-vel abban a teremben ahol a GA-k rendszeresen összejönnek.”

  8. Unalmas vagy rossz prédikáció

  Nem az lepett meg, hogy bekerült a TOP 10-be. Az lepett meg, hogy csak a nyolcadik lett.

  9. A tagok azt mondják a vendégeknek, ez az ő helyük

  Igen, nyilvánvalóan ez még mindig gyakorlat némely gyülekezetben.

  10. Piszkos létesítmények

  Néhány a megjegyzések közül: „Nem úgy néz ki, hogy a héten itt takarítottak volna.” „Sehol sem találtam a szemetest.” „A mellékhelységek siralmasabb állapotban voltak, mint egy rossz kamionos pihenőben.” „A székeken több volt a folt, mint egy mosópor hirdetésben.”

  Nos, itt a 10 leggyakoribb válasz az érdeklődőktől, hogy miért nem térnek vissza soha a gyülekezetbe. Alig várom, kedves olvasóim, hogy ti is kiegészítsétek ezt a listát. A ti véleményetek mindig legalább ennyire hasznos.

  Thom S. Rainer jelenleg a LifeWay keresztény szervezet elnöke, de korábban 12 éven keresztül tanított egy amerikai baptista teológián. Népszerű előadó, három felnőtt gyermeke van. A fenti cikk számos tanulsággal szolgál arról, hogy miért nem jönnek el az érdeklődők másodszor is a gyülekezetbe. Az eredeti cikk itt jelent meg.

  Fordította: Pataki Dávid

   

  Forrás

   

   

   

   

   

  Írta: Ron Edmondson, szolgatars.hu.

  Nem olyan régen szólnom kellett valakinek, mert az online jelenléte nem volt harmóniában azzal, amit a gyülekezetben hirdetünk. Ez az eset is közrejátszott abban, hogy elkezdtem a témával foglalkozni. A napokban találtam meg Ron Edmondson blogját (ronedmondson.com), és megfogtak az alábbi hét pontban összefoglalt gondolatok. Egyre több keresztény használja az online világ adta lehetőségeket, így fontosnak tartom, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről is.

  1. Vizsgáld meg, mi mellé állsz! A Biblia azt mondja, hogy mindent vita és veszekedés nélkül vigyünk véghez (Fil 2,14).Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek ügyek, amelyeket támogatsz, de azoknak erkölcsösnek és biblikusaknak kell lenniük.

  2. Ne legyenek nyilvános viták! Hacsak nem a Máté 18 alapján cselekszel – ami ne forduljon gyakran elő –, ne online vitasd meg a problémáidat másokkal. Nem hasznos, és soha nem kíséri béke (Róm 12,18; Zsid 12,14).

  3. Ne szurkálódj! Soha ne mondjunk olyanokat másokról, amelyeket kisebb szúrásokként értelmezhetnek. Tartsd kordában “az online nyelved” (Jak 3). Ezt egyfajta passzívagresszív taktikának látom. Biztonságosnak érezzük, hogy online szurkálódjunk, vagy inzultáljunk más embereket olyan dolgokkal, amelyeket a szemükbe nem mernénk mondani.

  4. Bátoríts! A közösségi média jó módja lehet mások bátorításának. Nem szabad tömegesen elárasztanunk mindent posztokkal. Kevesen szeretik azokat az embereket, akik mindent megosztanak, de sokan szeretnek kifejezetten nekik szánt üzeneteket olvasni.

  5. Szolgálj másoknak! Úgy, ahogyan ők is szolgálnak feléd. M indig gondolkodjunk, mielőtt posztolunk. Állj meg! Vegyél levegőt! Gondolkozz! Posztolj! Kérdezd meg magadtól, hogy milyen benyomást keltesz másokban magadról a poszt által (Lk 6,31).

  6. Óvakodj a büszkeségtől! Óvatosnak kell lennünk önmagunk reklámozásával és a kérkedéssel. Magam is gyakran bátorítok más pásztorokat online aktivitásra a királyság építése céljából. Ez jó alkalom számomra is , hogy emlékeztessem magam a valódi okra, amiért én is elkezdtem ezt. Mindig meg kell vizsgálnunk a motivációnkat és a szívünket. Ne engedjük, hogy az egónk elvegye a dicsőséget Istentől!

  7. Ne engedd, hogy a közösség helyére álljon! Könnyű azt írni, hogy boldog születésnapot vagy azt válaszolni, hogy imádkozom érted, miközben nem is teszünk így. Nem cserélhetjük Krisztus testének, a gyülekezetnek a feladatait online jelenlétre (ApCsel 2,42–47, Zsid 10,24).

  Fordította és a bevezetőt írta: Bacsó Benjámin Forrás: gyulekezetvezetes.blog.hu

   

   

   

   

   

  Alkalmaink

  Istentisztelet: Vasárnap 9.30
  Bibliaóra: Szerda 18.30
  Palánta klub: Péntek 15.00
  _______________________
  Elérhetőségek:
  Telefon: 54/464-098, 70/363-9228
  E-mail: nazareti.foldes@gmail.com

  Legfrissebb cikkek

  2015. október 22.
  2015. július 01.
  2015. július 01.

  Linkek

  Budapesti Gyülekezet
  Hajdúhadházi Gyülekezet